Околна среда на BestWater

Филтърни системи BestWater

През последното деситилетие все повече потребители осъзнават, че опазването на околната среда и "зеленият" начин на живот е от изключително значение за бъдещото на обществото ни. Потребителите вече са готови да плащат за екологичните показатели на фирми и продукти. Фирмите осъзнават това и тази маркетинговата стратегия се очертава като бъдещо развитие на съвсем нов раздел продукти. Лозунги като "Think Green", "Go Green" и "Green Life" се използват за свързване икономиката на проблемите на околната среда в компанията и изображението на продукта.

Понякога рекламирания продукт и свързването му с опазването на околната среда води до абсурд, но замисляме ли се за това. Терминът "зелено" (био, еко), ползван от PR отделите на фирмите, насърчава обществеността за екологично чист живот и отговорни корпоративни решения, без това да е вярно в действителност. Един пример от скоро: най-големият производител на бутилирана вода в света срещу "Канадски кодекс за реклама". Изявления като "повечето бутилки за вода се съхраняват в депа и се рециклират" (повечето бутилки за вода никога не се рециклирана) или "бутилирана вода е най-екологичният отговорен продукт в света ".

Не е изненадващо, че индустрията за бутилирана вода се опитва да се яви като защитник на околната среда, защото именно те ще бъдат все по-критикувани в глобален мащаб. Водата в РЕТ бутилки се е развила в продължение на десетилетия като глобална екологична катастрофа, която вече не може да се отрече. Индустрията за бутилирана вода трябва да се бори усилено за запазване на екологичното равновесие. Над 89 милиарда бутилки за вода се пълнят в света, от които 80% никога няма да се рециклират. Проучването на Института Pacific през 2009 г. има сведения, че 50 милиона барела петрол се използват за производство на пластмасови бутилки. Освен това изчисляването на транспортните и енергийните разходи за достигането на крайния продукт до магазина могат много трудно да се опеделят, тъй като някои бутилки пресичат цели континенти, а други на свой ред са продавани в местни райони.

Проучването на швейцарската група за изследване на водната полезност (SVGW -svgw.ch) взимат различни бутилки с вода като анализират целия жизнен цикъл на питейна и минерална вода. Като се започне с производството на вода, получаването, пълненето и разпределението на едро и дребно за транспортиране до дома на потребителя. Самото потреблението на енергия за бутилирането на водата е над 1000 пъти повече от доставката на чешмяна вода. Още по- фрапиращи са емисите на CO2: изчислените емисии, суровини, използването на ресурсите и изхвърлянето на бутилките или транспорт, и почистване на бутилки за многократна употреба за един литър питейна вода от бутилката има ужасяващи екологични характеристики. Особено по отношение на алтернативата, че по всяко едно време имаме на разположение питейна вода от водопроводната чешма.

Загрижеността за качеството на питейната вода от чешмата е напълно оправдана в повечето случаи. Освен това периодични тестове на независими организации за защита на потребителите показват значителни разлики в качеството на бутилиранта вода - често тя е замърсена с опасни вещества. Различни проучвания показват, че бутилираната вода по отношение на риска за здравето и качеството на живот не е по-добра от питейната вода от чешмата. Със системате за обратна осмоза за молекулярна филтрирация на BestWater притесненията и съмненията във връзка с питейна вода от чешмата е спомен от миналото. Мощна и ефективна система за филтриране с краен продут - висококачествена чиста питейна вода е на разположение по всяко време.

Премахването на бутилирана вода е Вашето личното участие в подобряването на екологичните показатели на околоната среда. Нашите клиенти не допринасят за увеличаването на СО2 емисии, потреблението на енергия, разпиляването на ресурси или въздействието индустрията на бутилирана вода върху околната среда. С BestWater нашите клиенти допринасят значително за личния си, "зелен" начин на живот. С BestWater истинският, зелен живот е гарантиран!

call us icon