Цялата истина за KANGEN вода и другите йонизатори

Цялата истина за KANGEN вода и другите йонизатори

В социалните мрежи все често стават популярни продукти с неясна ефективност – алкална вода, антиоксидантна вода, жива вода и машини, които ги произвеждат. Най-лошото е, че публикуваните твърдения за свойствата на тези продукти са по-скоро абсурдни и разбира се, не са подкрепени с никакви научни факти или доказателства. Реално ценовият клас на тези машини е висок, доста висок… Всъщност ако погледнем продуктовия каталог на KANGEN машините достигат цени от 4000 лева до 7000 лв. От опита, който имам мога да споделя, че това са абсолютно напразно похарчени пари. Ако искате да инвестирате суми в здраве, аз бих препоръчал други устройства...

Антиоксидантна вода
Най-популяното приложение на KANGEN е за създаването на антиоксидантна вода. Маркетинговият подход задоволява потребност, която се основава на погрешното схващане за „свободните радикали“, чиито научен термин е свободни кислородни форми (ROS). При метаболизма, под влияние на външни фактори се освобождават молекули (синглетен кислород), йони с липсващи електрони в обвивката или хинически съединения (пероксид и подобни), които оксидират отделни части на клетката – мембрани, органели, протеини и най-вече нуклеиновите киселини. Този процес води до увреждания. НО ( с ГОЛЕМИ БУКВИ) ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО е да знаем, че ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ успява да балансира нужните концентрации на тези реактивни форми чрез ендогенни антиоксиданти и ензимни системи (каталази, оксидази и други). Еволюцията е създала организъм, в който се спазва изключително строг баланс. ROS изпълняват и много други важни функции в човешката физиология – унищожаване на инфекциозни агенти, клетъчна сигнализация, подсилване на имунитета. Този баланс се нарушава при висок екзогенен прием и тялото ни изпада в състояние, което е обратно на оксидативния стрес – антиоксидантен стрес. На  практика антиоксидантите реално са много опасни при пушачи и онкоболни
– индуциране на онкологични заболявания при споменатите рискови групи и стимулиране на метастазирането. Най-страшното е, че KANGEN рекламират на именно тези рискови групи да консумират най-много екзогенни антиоксиданти, което аз го приемем като застрашаващо здравето на потребителите. В отделна статия за антиоксиданти ще опиша различни проучвания в престижни научни списания, в които са описани случаи при пушачи, които  допълнително взимат антиоксиданти.
Резултатът, който се наблюдава е драстично увеличение на раково болните и много по-висока смъртност.

Бих искал да отбележа, че хипотетичното (не е доказано) съдържание на свободни електрони във водата не я прави антиоксидантна. Научната истина е, че за да могат да заемат мястото на липсващия електрон в обвивката на „радикалите“ трябва енергия. А електроните не притежават нужната енергия. Все пак свободните радикали не са просто попивателни гъби за електрони.

Алкална вода
Вторият продукт, който може да се произвежда с KANGEN е алкална вода. Отново тук всичко се основава на мит и по-скоро тотално неразбиране на една елементарна концепция. В началото на 20 век д-р Варбург печели Нобелова награда за изследванията си върху метаболизма на ракови клетки. Поради някаква необяснима причина хората си правят грешни изводи. Те смятат, че раковите клетки се образуват при подкисляване на околната среда, а в действителност метаболизмът на раковите клетки е по-скоро анаеробен и той подкислява околната среда. Киселинните
разтвори не водят до онкогнеза.

Ето и една друга фундаментална грешка. Явно партньорите на KANGEN смятат, че pH на различни телесни течности може да се коригира с пиенето на алкална вода. Разбира се е абсолютно погрешно разбиране, защото в човешкият организъм има (слава Богу) голям брой буферни системи, които са там за да не се наруши хомеостазата. Ако алкалната вода имаше възможността да влиае pH на телесните флуди, то това щеше да доведе до нарушение в хомеостазата, което би навредило на здравето. pH на тялото може да се колебае в много тесни граници (7,35 – 7,45), а големи отклонения водят до ацидоза или алкалоза, което може и да завърши с летален изход. Но за наше щастие в организма ни функционира бикарбонатна буферна система, която се грижи да компенсира подобни отклонение от нормата.

С две думи – рекламните изказвания на KANGEN за алкалната вода са абсолютна лъжа. Алкалната вода не лекува нищо, даже по-скоро има вероятност да навреди, тъй
като реално неутрализира киселините в стомаха и така нарушава нормалното
храносмилане.


 

call us icon