Издадените сертификати на BestWater

 

Сертификат за качеството на пречистения въздух на BestAir AirJet 2000, удостоверяващ пречистването на COVID-19 от въздуха
СВАЛИ
Сертификат от IUT (Институт за опазване на околната среда в Германия) - филтриране на радиоактивна вода с Цезий 137
СВАЛИ
EMC Протокол за изпитване - Jungbrunnen 66-10 и Jungbrunnen 66-11
СВАЛИ
 
EMF Доклад- Jungbrunnen 66-10 и Jungbrunnen 66-11
СВАЛИ
BEWAG Сертификат 2004 - BestWater обратна осмоза с молекулярна мембрана на Filmtech
СВАЛИ
 
BIO-Scienta Сертификат - Тестове за бактерии в питейната вода BestWater
СВАЛИ
BAM отчет за теста 2011 - BestWater дизайнерски кран от неръждаема стомана за вода филтрирана с обратна осмоза
СВАЛИ
 
BAM сертификат 2009 - BestWater бутилки
СВАЛИ
BAM сертификат - BestWater пластмаси в предфилтри
СВАЛИ
 
TÜV сертификат 2010 - BestWater филтърна система с обратна осмоза
СВАЛИ
TÜV сертификат 2006 - BestWater филтърна система с обратна осмоза
СВАЛИ
 
TÜV сертификат 2002
СВАЛИ
Lentech - Filmtech мембрана за обратна осмоза
СВАЛИ
 
Сертификат HENKEL - повърхностно напрежение на BestWater питейна вода
СВАЛИ
NSF- сертификат за BestWater филтърни системи с обратна осмоза
СВАЛИ
 
John-Guest - бързи връзки и материали
СВАЛИ
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на Bisphenol A във водата от филтърна система на BestWater
СВАЛИ
 
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на фталати в мембраната за обратна осмоза
СВАЛИ
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на Bisphenol A в мембраната за обратна осмоза
СВАЛИ
 
DEKRA-Prüfbericht - изследване на съдържание на фталати в резервоарите
СВАЛИ
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на Bisphenol A в резервоарите
СВАЛИ
 
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на фталати в кутиите за филтрите
СВАЛИ
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на Bisphenol A в кутиите за филтрите
СВАЛИ
 
DEKRA - сертификат - изследване на съдържание на фталати
СВАЛИ
Сертификат от Dekra, удостоверяващ ниското съдържание на Фтелати в бутилките на BestWater
СВАЛИ
 
Сертификат от Dekra, удостоверяващ ниското съдържание на Бисфенол А в бутилките на BestWater
СВАЛИ
Декларация за съответствие с европеиските директиви за JungBrunnen 88-00
СВАЛИ
 
Декларация за съответствие с европеиските директиви за JungBrunnen 66-10 и 66-11
СВАЛИ
Декларация за съответствие с европеиските директиви за JungBrunnen 25-00
СВАЛИ
 
Декларация за съответствие с европеиските директиви за JungBrunnen 66-00 и 33-00
СВАЛИ
Декларация за съответствие с европеиските директиви за JungBrunnen 55-00
СВАЛИ
 
Потвърждение "Произведено в Германия" за Jungbrunnen 66-00 ULTIMATE
СВАЛИ
Потвърждение "Произведено в Германия" за BestAir AirJet500 първа версия
СВАЛИ
 
Потвърждение "Произведено в Германия" за BestAir AirJet500 втора версия
СВАЛИ
Потвърждение "Произведено в Германия" за Jungbrunnen 66-10 и Jungbrunnen 66-11
СВАЛИ
 
Потвърждение "Произведено в Германия" за Jungbrunnen 88-00
СВАЛИ
Декларация за съответствия на патентования воден клапан монтиран в системите на BestWater
СВАЛИ
 
call us icon